Met ingang van 21 september is de praktijk overgenomen door De Getijden 2, Koudekerkseweg 86, 4382 ED Vlissingen, Telefoon: 0118-412525

Huisartsen De Getijden 2

De heer P.C.A. van Broekhoven

Mevrouw A. Termeer

Mevrouw T.E.C. Kloppenburg

 

In de week van 14 september t/m 18 september is de praktijk in verband met de verhuizing naar en overname door De Getijden 2 gesloten.

 

De waarneming in die week is als volgt:

 

De achternamen beginnend met de letters A t/m K

Dokter Mookhram, Badhuisstraat 47, Tel: 412233

 

De achternamen beginnend met de letters L t/m Z

Huisartsenpraktijk Thoveling, dokter V Gent en dokter V Deutekom, Govert Flincklaan 51, Tel: 465253

Actuele Covid-19 maatregelen van onze praktijk

 

.       Gezondheidsklachten zullen zoveel als mogelijk telefonisch afgehandeld worden

 

.       Aan elke patient wordt gevraagd of er luchtwegklachten zijn

 

.       Alleen mensen die een afspraak hebben gekregen mogen de praktijkruimte binnengaan

 

.       Urine voor onderzoek kunt u in een potje met uw naam en geboortedatum in een plastic zakje bij de balie neerzetten.

 

.       U kunt mailen via het mailadres receptscheeren@zeelandnet.nl

 

.       Voor oudere- en kwetsbare mensen geldt: wees extra voorzichtig!

Image

De praktijk

Het huisartsenvak is mij letterlijk met de paplepel ingegoten. Mijn vader had een praktijk aan huis en mijn moeder was, tussen het kinderen krijgen door, zijn assistente.
Ook ik wilde graag geneeskunde studeren, maar werd aanvankelijk steeds weer uitgeloot. In de tussentijd heb ik Nederlands gestudeerd en ben docent geworden.
Op mijn 34ste ben ik, naast mijn baan als docent, alsnog met de studie geneeskunde gestart met als doel huisarts te worden. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan!
Mijn vader schonk mij het beeldje dat op de website staat bij mijn afstuderen als huisarts.  Hij had dat op zijn beurt van mijn moeder gekregen.
Na afronding van mijn studie was voor mij de keus niet moeilijk. Een solopraktijk, liefst in Zeeland, de provincie waar ik als kind, en later met mijn gezin, met veel plezier mijn vakantie doorbracht.

Met ons team, huisarts, doktersassistentes en praktijkondersteuners leveren wij laagdrempelige, reguliere huisartsenzorg aan bewoners, passanten en schepelingen in Vlissingen. De geleverde zorg is gebaseerd op de NHG standaarden en evidence-based richtlijnen die officieel erkend worden door de huisartsen-beroepsverenigingen. Er worden geen alternatieve therapieën geleverd.
Bij de patiënten die in onze praktijk zijn ingeschreven relateren wij onze zorg en behandeling ook aan hun levensloop, leefsituatie en familieomstandigheden. Wij vinden het belangrijk om iedere patiënt te kennen en persoonlijk te benaderen.
Daarnaast hebben wij een coördinerende rol mbt behandeling van de groeiende groep chronische patiënten.
Vanwege de grote populatie ouderen hebben wij speciaal voor deze doelgroep een praktijkondersteuner ouderenzorg en samenwerking met meerdere disciplines.

Samenwerking.

De praktijk is aangesloten bij de Huisartsengroep Vlissingen.
Voor vakanties wordt waargenomen binnen deze huisartsengroep. Samenwerking met andere disciplines is daarbij van groot belang: apothekers, specialisten, fysiotherapeuten, diëtisten, wijkverpleging, verzorgingshuizen.

 

 

Huisartspraktijk P.W.M. Scheeren

Bezoekadres
Badhuisstraat 46
4381 LT Vlissingen

Telefoon:
0118 – 471017

Telefoonnummers

Bij een acuut levensbedreigende situatie!:

Bel Huisarts voor spoedeisende klachten of verwondingen:
0118-441143

Bij spoed tijdens avond- nacht- en weekenden::
0900-1985

Bezoeklocatie Huisartsenpost Walcheren: 
Koudekerkseweg 86 (naast ADRZ),
4382 EE Vlissingen