Huisartspraktijk P.W.M. Scheeren

Bezoekadres
Badhuisstraat 46
4381 LT Vlissingen

Telefoon:
0118 – 471017

Praktijk

Telefoonnummers

Bij een acuut levensbedreigende situatie!:

Bel Huisarts voor spoedeisende klachten of verwondingen:
0118-441143

Bij spoed tijdens avond- nacht- en weekenden::
0900-1985

Bezoeklocatie Huisartsenpost Walcheren: 
Koudekerkseweg 86 (naast ADRZ),
4382 EE Vlissingen

Spreekuur afspraak maken tussen 8.30 en 10.00

Wij vinden het belangrijk dat wij toegankelijk  en laagdrempelig zijn. Iedere patiënt kan op dezelfde dag gezien worden.
Om dit te garanderen is er een inloopspreekuur  voor korte consulten en als de patiënt tussen 8.30 en  10.00 uur belt dan kan hij/ zij altijd dezelfde dag voor een afspraak terecht. Wij plannen om die reden niet vooruit.

 

8.00 – 8.30                      Open spreekuur zonder afspraak

Na 10.30                         Spreekuur op afspraak voor huisarts en praktijkondersteuners.

Afspraak maken tussen 8.30 en 10.00 met assistente

Vrijdagmiddag is er geen spreekuur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw afspraak. Zij is daartoe opgeleid en doet dit om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. Daarnaast kunnen de betreffende (lab) uitslagen en correspondentie ter voorbereiding erbij gezocht worden.